Inloggen
Winkelmandje

Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van NOVAKA.
Genoemde voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 106/2010, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer D2866.
Een kopie is kosteloos verkrijgbaar. Betalingstermijn binnen 14 dagen.
76

Welkom, inloggen

Winkelmandje

Filter